Gelişim ve Yeniden Yapılanma Projeleri

İş dünyasının dinamikleri hızla değişirken firmaların bu değişimi öngörüp yeniden yapılanmaları kaçınılmaz.

Teknolojik gelişmeler, tüketici profilinin beklentilerindeki değişim, sektörün ana girdi maddelerinin borsalarındaki ani değişimler, iş kanunlarında firmalara yeni yükümlülükler getirilmesi, dünya ekonomisinin ana oyuncularındaki alınan kararlar ve bunun gibi uzayıp giden etkenlere ayak uydurabilmek ve de firma olarak pazarda yeni yer edinerek gelişmek için dışarıdan yetkin bir bakışa ihtiyaç olur.

Bu yeniden yapılanma bazen sadece iç süreçlerin iyileştirilmesi ile sınırlandırılırken bazende 3-5 yıllık dönemde firmanın yeni bir vizyon ve misyon ile hem dış hem de iç dinamikler doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını içerir.

Uzun dönemlik bir konjonktür çerçevesinde firmanız için stratejik planın oluşturulması, stratejik planın hayata geçirilmesi için iç ve dış süreçlerde iyileştirme projelerinin devreye alınması, aylık ve üç aylık temel göstergelerin takip edilerek aksiyon planlarının oluşturulması ve ekibiniz ile bunların devreye alınması gibi konularda vizyon ve misyonunun çerçevesinde size danışmanlık veriyoruz.

Yeniden yapılanma esnasında bizim kullanmayı tercih ettiğimiz temel uygulamalar ve teknikler; PEST analizi, SWOT analizi, SWP analizi, Porter’ın beş güç analizi, stratejik filtreler, temel finansal ölçümlerin iyileştirilmesi (yatırım geri dönüş hızı (ROI), net gerçek değer (NPV)…)

Stratejik planlama dışında süreç iyileştirme kapsamında kısa süreli proje destekleri de vermekteyiz. Bunlar ; iç süreçlerin iyileştirilmesi ( Değer akışı analizi), mevcut SWOT analizinin yapılıp iyileştirme projelerinin planlanması, Co-design projelerinin devreye alınması için danışmanlık yapılması.

Değer Akışı

  • Ana süreçlerinizin değer akışı haritalamasının süreçteki proje sorumluları ile oluşturulması.
  • Değer akışındaki problemli işlemler için iyileştirme planı yapılması
  • Plana göre iyileştirme projelerinin takibi gerekli yerlerde destek verilmesi

Stratejik Plan (SWOT)

  • Pazar araştırmasının yapılması
  • Sektör gereklilikleri ve mevcut durum analizi
  • Gelişmeye açık alanların anlizi ve proje planları
  • Kuvvetli yanların tespiti ve tanıtımının yapılması

Proje Devreye Alma

  • Co-design seviyesindeki bir ürünün devreye alma projesinin tasarımdam seri üretime olan aşamaların palanlaması ve yönetilmesi için danışmanlık verilmesi

Hadi birlikte bir şeyler inşa edelim.


%d blogcu bunu beğendi: